Perla Mobilya Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Üyelik Sözleşmesi

  • Taraflar

a) www.perlamobilya.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten PERLA MOBİLYA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Sinanbey Mahallesi 25. Metal Sokak No :9 İnegöl - Bursa adresinde mukim (Bundan böyle "Perla Mobilya" olarak anılacaktır.)

b) www.perlamobilya.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

  • Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu Perla Mobilya'nin sahip olduğu internet sitesi www.perlamobilya.com'dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

  • Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1 Üye, www.perlamobilya.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Perla Mobilya'nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2 Üye, Perla Mobilya tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Perla Mobilya'ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Perla Mobilya'nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.                                                                                                                                       

3.3 Üye www.perlamobilya.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4 Üye, www.perlamobilya.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5 www.perlamobilya.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Perla Mobilya'yle hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Perla Mobilya'nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6 Perla Mobilya, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.perlamobilya.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Perla Mobilya'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7 Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8 İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Perla Mobilya'yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Perla Mobilya'nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9 Perla Mobilya'nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Perla Mobilya'nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10 www.perlamobilya.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Perla Mobilya mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11 Perla Mobilya tarafından www.perlamobilya.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12 Perla Mobilya, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Perla Mobilya'ye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Perla Mobilya ve www.perlamobilya.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.13 Perla Mobilya web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Perla Mobilya web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan veya dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14 Perla Mobilya, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.perlamobilya.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15 Perla Mobilya, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.16 Taraflar, Perla Mobilya'ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.17 Perla Mobilya, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ([email protected]) ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. ([email protected] kısmındaki "ornekeposta" kısmına Perla Mobilya'nin mevcut e-posta adresleri eklenebilir ve bu bilgi değişiklik gösterebilir.)

3.18 Üye, Perla Mobilya'nin yönettiği www.perlamobilya.com web sitesindeki Gizlilik ve Güvenlik politikasını, İptal ve İade koşullarını, Ödeme ve Teslimat koşullarını ve Garanti koşullarını kabul ve taahhüt eder. www.perlamobilya.com web adresine üyelik kaydı yapmış her kişi bu şartları kabul etmiş sayılır.

  • Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Perla Mobilya tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Perla Mobilya üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

İhtilaflarin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  • Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

    •  İlginiz ve alakanız için teşekkür ederiz.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Destek Merkezi
Destek Merkezi
Perla Mobilya WhatsApp Button